ANABİLİM DALI MEZUNLARI

 DOKTORA

Mezun

Tez Konusu

Danışman

Yıl

 Ferhan Esen

Parkinsonlu hastalarda uyarılmış elektrodermal aktivite değişiklikleri

Gürbüz Çelebi 1994
Dr. Tulga Kalaycı

EEG dikenlerinin yapay sinir ağları ile tanınması

Gürbüz Çelebi 1996

Dr. Rasim Arıkan

Vestibülo-oküler refleksin kontrol ve adaptasyonunda flokkulüsün rolü

Gürbüz Çelebi 1997
Dr. Murat Pehlivan

Sıvı sıcaklılığın yutma üzerine etkileri

Gürbüz Çelebi 1998
Dr. Murat Özgören

İşitsel beyin sapı ve orta gecikmeli yanıtlarda sinyal/gürültü oranının değerlendirilmesi

Gürbüz Çelebi 1999
Dr. Ahmet Akay

Derinlik algısına eşlik eden görsel uyartılmış potansiyeller

Gürbüz Çelebi 2007
Dr. Erden Asena

Anosmi ve parosmi ile seyreden nörolojik hastalıklarda olfaktör uyartılmış potansiyeller

Gürbüz Çelebi 2007
Dr. Fisun Ersan Akselerometrik tremor ölçümü ve analizi Gürbüz Çelebi 2007
Uzm. Dr. Engin Sağdilek Çok düşük frekanslı ve zayıf elektromanyetik alanların trombosit agregasyonu üzerine etkileri Gürbüz Çelebi 2010
Erdal Binboğa

İnsan soleus kası tek motor ünitelerinde H-refleksinin frekans analizi ile araştırılması

Murat Pehlivan 2010
Uzm. Dr. Mehmet Cemal Kahya

Ağrı oluşturan lazer ve elektrik uyarısıyla kaslarda oluşan refleks cevap ve kütanöz sessiz periyodun incelenmesi

Gürbüz Çelebi 2010
Halil İbrahim Özdemir

Şizofrenide, beyinde görülen yapısal değişikliklerin manyetik rezonans görüntüleme ile voksel tabanlı morfometrik analizi

Ahmet Akay 2010
Oğuz Sebik Düşük frekanslı ve zayıf elektromanyetik alanların koagülasyon üzerine etkilerinin tromboelastografi ile incelenmesi Murat Pehlivan 2012
Şükrü Utku Yavuz İnsan kasında ivme sensörleriyle ölçülen elektromekanik gecikmenin araştırılması Murat Pehlivan 2012
Uzm. Dr. Yavuz Keçeci Beyin-bilgisayar arayüzünde hayali motor potansiyellerin kullanımı Murat Pehlivan 2013

YÜKSEK LİSANS

Mezun

Tez Konusu

Danışman Yıl

Erdal Binboğa

Farklı frekanslardaki ve şiddetlerdeki işitsel uyaranların reaksiyon zamanına etkileri

Murat Pehlivan 2003
Aydın Çitiloğlu

Kanamasız ekstremite ameliyatlarında turnike amacı ile kullanılan manşon basıncının arteriyel basınç ile otomatik kontrolü

Murat Pehlivan 2005

Özlem Çakır

Tremorun elektrofizyolojik belirtileri

Murat Pehlivan 2007
Şule Çamkıran İnsanda görsel uyaranların koku uyaranlarına yanıt üzerine etkisi Murat Pehlivan 2012