BİYOFİZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek Lisans Derecesi  Programından Sorumlu Anabilim Dalı:
Biyofizik Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

35100 Bornova, İzmir, Türkiye
phone(232) 3904398

fax(232) 3904396
E-posta: biyofizik@mail.ege.edu.tr


Dersler, Krediler, Önkoşullar, Öğretim Üyeleri

Yüksek lisans programına kabul edilecek adaylarda aranan nitelikler
Biyofizikte yüksek lisans programına fen ve mühendislik bilimleri gibi hayati bilimler dışındaki alanlarda lisans öğrenimi görmüş öğrencilerle, diş hekimliği, biyoloji, veterinerlik, gibi hayati bilimlerle ilgili alanlarda öğrenim görmüş öğrenciler alınır.

Yüksek Lisans derecesini alma koşulları
Yüksek lisans öğrenim süresi normal olarak iki yıl olup birinci yıl derslere, ikinci yıl bir yüksek lisans tezi hazırlığına ayrılmıştır. Zorunlu dersler arasında adayın daha önce gördüğü dersler varsa bunlardan muaf tutularak tez çalışmasına birinci yıldan başlamasına olanak verilir ve öğrenim süresi o oranda kısaltılır, ancak bu süre 3 yarıyıldan az olamaz.

Programın amacı, çeşitli alanlardan gelen adaylara daha sonraki doktora öğrenimi için ortak bir bilgi ve deneyim düzeyi kazandırmaktır. Bu nedenle birinci yıl alınacak derslerin seçiminde adaya daha önce hiç görmediği konulara ağırlık vermesini sağlayacak esneklik tanınır. Ders ve tez yükümlülüğünü tamamlayan adaya Biyofizikte Yüksek Lisans derecesi verilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

DERS PROGRAMI

AYRINTILI DERS BİLGİSİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ