Doç. Dr. Murat Pehlivan

murat.pehlivan@ege.edu.tr

Murat Pehlivan

Eğitim:

Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1986-1992
Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, 1992-1996
 
Üyelikler:
 1. Türk Tabipler Birliği (1993)
 2. Türk Klinik Nörofizyoloji Derneği, EEG-EMG Topluluğu (1993)
 3. İzmir Doğa ve Dağ Sporları Kulübü (1996)

Ödüller ve burslar:

 1. İtalya, Roma'da "tıp öğrencisi değişim programı" çerçevesinde bir aylık tıp eğitimi ödülü (1990).
 2. TUBITAK doktora bursu (1992-1996).
 3. Birinci Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi'ndeki "en iyi proje" yarışmasında birincilik ödülü (5-8 Mayıs 1992).

Katılımlar:

Ulusal:

 1. 1. Ulusal Tıp Öğrencileri kongresi, İzmir (5-8 Mayıs, 1992).
 2. Tıp İstatistiğinin Temelleri Kursu, İzmir (Ocak-Şubat 1993).
 3. 5. Ulusal Biyofizik Kongresi, İzmir (23-25 Eylül., 1993).
 4. 10. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul (4-6 Ekim., 1993).
 5. 6. Ulusal Biyofizik Kongresi, İstanbul (28-30 Eylül., 1994).
 6. Ulusal Biyomedikal Mühendislik Toplantısı, İstanbul (17-18 Ekim., 1994).
 7. Pediyatrik Hemodiyaliz Kursu, İzmir (15-16 Aralık, 1994).
 8. 7. Ulusal Biyofizik Kongresi, Adana (11-13 Ekim., 1995).
 9. Ulusal Biyomedikal Mühendislik Toplantısı, İstanbul (4-5 Aralık, 1995).
 10. Sinyal Analizi Yaz Okulu, İzmir (1-6 Eylül., 1996).
 11. 8. Ulusal Biyofizik Kongresi, Gebze (26-28 Eylül., 1996).

Uluslararası:

 1. Uluslararası Biyomedikal Mühendislik Günleri, İstanbul (18-20 Ağustos, 1992).
 2. Course on biomechanics of active movement and division of cells, held by NATO Advanced Study Institute, Istanbul (19-29 Eylül., 1993).
 3. Uluslararası Biyofizik Okulu, 23'üncü kurs: Nörobiyoloji, Erice, İtalya (2-12 Mayıs, 1995).
 
Yetenekleri ve ilgi alanları:
 1. İleri elektronik tasarımı (Mikrokontrol, işlem kuvvetlendiriciler, telefon elektroniği, doğrusal ve anahtarlamalı güç kaynakları, radyo frekans; ısı-ışık-akış deteksiyon ve ölçümü, sayısal elektronik).
 2. Bilgisayar donanımı.
 3. Bilgisayar uygulamaları ve programlama, (Basic, Visual Basic, Ofis, sayısal sinyal işleme programları).
 4. Tıp elektroniği ve enstrümentasyon.
 5. Biyoistatistik.
 6. FES (fonksiyonel elektriksel stimülasyon).
 
Araştırma konuları:
 1. Diz eklemi titreşimlerinin bilgisayarlı analizi.
 2. Patello-femoral eklem kuvvetinin ölçümü.
 3. Normal kişilerde ve bruksizmli hastalarda mastikatör kas EMG'sinin araştırılması.
 4. Stres inkontinans tedavisinde anal elektro-stimülatörün rolü.
 5. Diyabetlilerde ve obeslerde su kalorimetresi ile metabolizma ölçümü.
 6. Spontan yutma frekansının araştırılması, sıcaklığın yutmadaki etkisi, normal kişilerde ve Parkinson hastalığında yutma fizyolojisi.

Doktora eğitiminde aldığı dersler:

 1. Elektriğe giriş
 2. Elektroniğe giriş
 3. Elektrofizyoloji
 4. Nörofizyoloji
 5. Biyoenerjetik
 6. Radyasyon ölçme metodları
 7. Biyomekanik
 8. Tıbbi görüntüleme yöntemleri
 9. Sayısal sinyal işlemeye giriş
 10. Sibernetik
 11. Bilgisayar uygulamalı istatistik