BİYOFİZİK DOKTORA PROGRAMI

Doktora Derecesi  Programından Sorumlu Anabilim Dalı:
Biyofizik Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

35100 Bornova, İzmir, Türkiye
phone(232) 3904398

fax(232) 3904396
E-posta: biyofizik@mail.ege.edu.tr


Dersler, Krediler, Önkoşullar, Öğretim Üyeleri

Doktora programına kabul edilecek adaylarda aranan nitelikler
Biyofizik Doktora programına başvuracak adayların Tıp Fakültesi mezunu olmaları veya hayati bilimler (life sciences) dalında lisans eğitimini bitirmiş olmaları gerekir. Bu niteliklere sahip adaylar Ege Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları yerine getirdikten sonra bu programa kabul edilirler.

Doktora derecesini alma koşulları
Biyofizikte doktora programının süresi normal olarak 4 yıldır, 3 yıldan az olamaz. Doktora derecesini almak için adaylar birinci ve ikinci yıllarda aşağıda belirtilen zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 21 kredilik ders alırlar. üçüncü ve dördüncü yıllar tez çalışması içindir. Ders yükümlülüğünü dolduran aday bir jüri önünde Doktora Yeterlik Sınavı'na alınır. Bu sınavdan başarılı olan adaya kendi seçtiği veya danışmanı tarafından belirlenen bir araştırma tezi konusu verilir. Tezin bitiminde aday tezini bir jüri önünde savunur. Tez savunması başarılı ise adaya Biyofizik Doktoru unvanı verilir. Doktora eğitiminin tüm işlemleri Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI

DERS PROGRAMI

AYRINTILI DERS BİLGİSİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ