ARAŞTIRMA KONULARI

Direk kalorimetri yöntemiyle metabolizma tayini

Fizyolojik sistemlerin nonlineer analizi

İki eksenli tremor analizi

Kokuya ilişkin uyartılmış potansiyeller

Derinlik algısı

Olaya ilişkin potansiyeller

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ
Proje Adı Destekleyen Kuruluş Süre Durum

Olfaktometre aracılığıyla olfaktör uyartılmış potansiyellerin kayıtlanması

Ege Üniversitesi Araştırma Fonu

36 ay

Başlangıç: 17.07.2003
Bitiş: 10.01.2008

Tamamlandı
Akselerometrik tremor ölçümü ve analizi

Ege Üniversitesi Araştırma Fonu

36 ay

Başlangıç: 17.07.2003
Bitiş: 22.11.2007

Tamamlandı

Derinlik algısına eşlik eden görsel uyartılmış potansiyeller

Ege Üniversitesi Araştırma Fonu

36 ay

Başlangıç:  10.09.2004
Bitiş: 16.08.2007

Tamamlandı
Çok düşük frekanslı ve zayıf elektromanyetik alanların trombosit agregasyonu üzerine etkileri

1. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu

2. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

18 ay

Başlangıç: 30.04.2008
Bitiş: Ekim 2009

Tamamlandı

İnsan soleus kası tek motor ünitelerinde H-refleksinin yeni bir yöntemle araştırılması

1. Avrupa Birliği Marie Curie Chair (Altıncı Çerçeve Programı)

2. TÜBİTAK

36 ay

Başlangıç: Ocak 2007
Bitiş: 2010

Tamamlandı
Düşük frekanslı ve zayıf elektromanyetik alanların koagülasyon üzerine etkilerinin tromboelastografi ile incelenmesi   36 ay

Başlangıç: 2009
Bitiş: 2012

Tamamlandı